Saturday, 28 October 2017

Timo Maran

Sügiskoolis esineb Timo Maran ettekandega "Mimikri, looduse semiootilisus ja semiootika reaalsus".

Teemaks on mimikri kui nähtus bioloogias ja semiootikas. Timo Maran tutvustab mimikri mõistet, räägib mimikri mitmekesisusest ja pakub mõned näited ebatavalistest mimikrijuhtudest. Maran toob esile mimikri märgilise olemuse ja näitab, kuidas mimikri viib looduse semiootilisuse mõistmiseni. Kokkuvõttes mõtiskleb ta selle üle, milliseid järeldusi lubaks mimikri uurimine teha semiootika enese kohta. Paradoksaalsel kombel on bioloogilise mimikri uurimine viinud Marani arusaamani, et simulaakrum ja „päris“ maailm on lahutamatud.
Timo Maran on Tartu Ülikooli semiootika osakonnas vanemteadur. Timo Maran on uurinud bioloogilise mimikri teooriat ja semiootikat. 2000. aastal kaitses ta teadusmagistrikraadi semiootika ja kulturoloogia alal tööga "Bioloogiliste mimikrinähtuste semiootika", 2005. aastal doktorikraadi tööga "Mimikri kui kommunikatsioonisemiootiline fenomen". 

No comments:

Post a comment